Szerkesztette: Csobán Endre Attila
Az anyaggyűjtésben részt vett: Demény Péter, Hevesi Zoltán István, Kónya Franciska, László Lilla, Nagy Zoltán, Székely Károly, Tőkés Orsolya


Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia

 

       bibliográfiák  » Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
    év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
    műfaj szerinti listázás »  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  2002: 22 tétel lapozás: 1-22

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm






 


Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. Himnusz a kisebbséghez (Dona nobis pacem 1.) Szabadság, 2002. márc. 11.

Gyimesi Éva, Cs. Honvágy a hazában (Dona nobis pacem 2.) Szabadság, 2002. márc. 13.

Gyimesi Éva, Cs. „Szurkoló honleány” (Dona nobis pacem 3.) Szabadság, 2002. márc. 16.

Gyimesi Éva, Cs. „Leszakadt” magyar (Dona nobis pacem 4.) Szabadság, 2002. márc. 20.

Gyimesi Éva, Cs. Mindennapi nyelvünk (Dona nobis pacem 5.) Szabadság, 2002. márc. 23.

Gyimesi Éva, Cs. Hiába menekülsz, degeaba futsz (Dona nobis pacem 6.) Szabadság, 2002. ápr 3.

Gyimesi Éva, Cs. „Ember és polgár leszek?” (Dona nobis pacem 7.) Szabadság, 2002. ápr. 15.

Gyimesi Éva, Cs. Önazonosság (Dona nobis pacem 9.) Szabadság, 2002. ápr. 24.

Romániai recenziók, kritikák Cs.Gyimesi Éva munkáiról

Láng Zsolt Etika és esztétika. Recenzált mű: (Cs.Gyimesi Éva: Kritikai mozaik. Kolozsvár, Polis, 1999.), Látó, XIII. évf.,2002.,4. sz., 47–48. oldal

Romániai független hivatkozások

Selyem Zsuzsa Az „erdélyi magyar irodalom”-beszédmódok egyik utópiája. Disztransz = Gábor Csilla–Selyem Zsuzsa (szerk.): Kegyesség, kultusz, távolítás, Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002, 197–219. oldal

Gál Andrea A kisebbségi nacionalizmus torzói a jelenkori erdélyi magyar irodalomban = Gábor Csilla–Selyem Zsuzsa (szerk.): Kegyesség, kultusz, távolítás. Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2002, 219–243. oldal

Magyarországi független hivatkozások

Károlyi Csaba Ketten egy új könyvről. – „Meséld csak el” ÉS, 2002/1

SzekérR Endre „…bízva olvassál tehát…” Kántor Lajos: Felnőnek a legkisebb fiúk Hitel, 2002/2

Bertha Zoltán Szövegköziség és sorsjelentés. Szilágyi Domokosról Tiszatáj, LVI. évfolyam, 3. szám, 2002. márc., 52–60. oldal

Balázs Imre József „A szó nem hasonlat többé”: Hervay Gizella költészete a hatvanas évek második felében Bárka, 2002/4, 59. oldal

Pécsi Györgyi „Nem volt ahová mennem”: az elrejtőzködött Isten Kányádi Sándor költészetében Tiszatáj, 2002/4, 70. oldal

Fazekas Gergely Tamás Egy monográfia története. Láng Gusztáv: Dsida Jenő költészete Hitel, 2002/5

Kántor Lajos A térképen megtalálható. Névadók és utódok – Kolozsvár, 2001 Hitel, 2002/5

Balázs S Imre József „Úgy kezdődik, hogy a port a szemedből kitörlöd”: Hervay Gizella korai költészetének értelem-igénye Új Forrás, 2002/8

Pozsvai Györgyi Az újra meg újra felfedezett Petelei Tiszatáj, 2002/8, 99. oldal

Fekete J. József Ember és Táj: a Trianon utáni vajdasági művészetszemlélet interkulturális vetületei Herceg János értekező prózájában Forrás, 2002/10, 49. oldal

Komáromi Gabriella A kutatás dilemmái Tiszatáj, 2002/12, 38. oldal

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék