Szerkesztette: Csobán Endre Attila
Az anyaggyűjtésben részt vett: Demény Péter, Hevesi Zoltán István, Kónya Franciska, László Lilla, Nagy Zoltán, Székely Károly, Tőkés Orsolya


Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia

 

       bibliográfiák  » Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
    év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
    műfaj szerinti listázás »  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1997: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. Erdélyi tudományegyetem: hagyományos sokszínűség – európai integráció Szabadság, 1997. febr. 12.

Gyimesi Éva, Cs. A jogfolytonosság és az egyetem öntörvényűsége Szabadság, 1997. febr. 20.

Gyimesi Éva, Cs. Sok a tervező, kevés a pallér: gondolatok az egyetemről. Témakör: Egyetem Kolozsvárt Korunk, 3. folyam. 8. évf. 4. sz. (1997. ápr.), 45–55. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Nemzet és kereszténység Babits esszéiben Keresztény Szó, VIII. évfolyam, 8. szám, 1997. aug., 19–24. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Értelmiségi önreflexiók. Témakör: Írás és vállalkozás Korunk, 3. folyam. 8. évf. 11. sz. (1997. nov.), 14–21. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Itt a könyv, hol a könyvtár? Szabadság, 1997. nov. 7.

Gyimesi Éva, Cs. Adventi szavak a forradalomról Szabadság, 1997. dec. 17.

Könyvismertetések, kritikák

Gyimesi Éva, Cs. Egy virtuális monográfia Ismertetett mű: (Láng Gusztáv Dsida-értelmezései), Tiszatáj, 1997/12, 88. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Evangélium és esztétikum Ismertetett mű: (Szigeti Lajos Sándor kötetéről), Tiszatáj, 1997/12, 92. oldal

Romániai recenziók, kritikák Cs.Gyimesi Éva munkáiról

Borcsa János Párhuzamos olvasat Recenzált mű: (Cs.Gyimesi Éva: Álom és értelem. Szilágyi Domokos lírai létértelmezése . Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1990. Visszavont remény. Szilágyi Domokos levelei Méliusz Józsefhez. Összeállította, a jegyzeteket és a tanulmányt Ágoston Vilmos írta. Szépirodalmi , Szövegszigettenger. Glosszák, kritikák, tanulmányok. Kolozsvár, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 1997

Romániai független hivatkozások

Borcsa János Szövegszigettenger. Glosszák, kritikák, tanulmányok. Kolozsvár, Komp-Press, 1997 , 87, 88, 89, 91, 108, 138, 174, 212, 218, 220, 221, 224, 228, 236, 257, 258, 267. oldal

Végh Balázs Béla A kisebbségi irodalom elméleti kérdései Korunk, 8. évf., 6.sz., (1997 június), 54–59. oldal

Magyarországi független hivatkozások

Pál József, N. A szavak értelme: Görömbei András tanulmánykötetéről Új Forrás, 1997/2

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék