Szerkesztette: Csobán Endre Attila
Az anyaggyűjtésben részt vett: Demény Péter, Hevesi Zoltán István, Kónya Franciska, László Lilla, Nagy Zoltán, Székely Károly, Tőkés Orsolya


Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia

 

       bibliográfiák  » Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
    év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
    műfaj szerinti listázás »  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  2004: 19 tétel lapozás: 1-19

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent tudományos közlemények

Gyimesi Éva, Cs. Helyzet és helyzettudat. Előadás Molnár Gusztáv (szerk.): Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai 1985–1989, Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2004, 206–214. oldal

Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. A hazát csak részvéttel... [Népszabadság, 2004. nov. 27.] A Hét, 2004. dec. 2.

Gyimesi Éva, Cs. „Lángsírba velszi bárd?” Szabadság, 2004. dec. 2.

Romániai recenziók, kritikák Cs.Gyimesi Éva munkáiról

Fábián Ernő Megjegyzések a Gyöngy és homok margójára. [Molnár Gusztáv megjegyzése szerint „az 1987. február 7-i bukaresti házkutatás során a Limes teljes anyagával együtt elkobozták. Másodpéldánya elveszett.” Molnár Gusztáv: Transzcendens remény: a Limes-kör dokumentumai 1988–1989. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2004, 109. oldal

Romániai független hivatkozások

Balázs Imre József A transzszilvanizmus és a dugó Látó, 2004/3, 63–70. oldal

Szabó Róbert Csaba A referencialitás kérdése Szőcs Géza költészetében Korunk, 3. folyam, XV/5., 2004. május

Ungvári Zrínyi Ildikó Látványolvasás: színházi tanulmányok. Kolozsvár, Komp-Press, 2004 , 42, 44. oldal

Vallasek Júlia Elváltozott világ: az erdélyi magyar irodalom 1940–44 között. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 , 31., 37. oldal

Zólya Andrea Csilla Transzközép szöveggenerátor. El(őre)tolt kánon. Kiindulópontok Székely Csaba paródiáinak értelmezéséhez Korunk, 3. folyam XV/10., 2004. október

Magyarországi független hivatkozások

Bertha Zoltán Hiánypótló monográfia. Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor Bárka, 2004/1, 141. oldal

Márkus Béla Bertha Zoltán Hitel, 2004/1

Lakner Lajos Kultusz, olvasás, identitás Literatúra, XXX.évf. 2.sz., 2004/2, 250. oldal

Bertha Zoltán Fekete-piros versek költője (Kányádi Sándor) Hitel, 2004/5

Nagy Gábor A szülőföld és az anyanyelv. (A nemzeti önazonosság keretei Kányádi Sándor költészetében) Forrás, 2004/5, 39. oldal

Vörös László A „röstellt” versek természetrajza: Kányádi Sándor pályakezdéséről Tiszatáj, 2004/5, 69. oldal

Pomogáts Béla Az idilltől a drámáig. Tiszatáj, 2004/5, 79. oldal

Balázs Imre József Ex libris (Szilágyi Domokos: Kortársunk, Arany János) ÉS, 2004/30

Demény Péter Egy szép fiatal nő ÉS, 2004/33

Vekerdi László Ilia Forrás, 2004/9, 50. oldal

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék