Szerkesztette: Csobán Endre Attila
Az anyaggyűjtésben részt vett: Demény Péter, Hevesi Zoltán István, Kónya Franciska, László Lilla, Nagy Zoltán, Székely Károly, Tőkés Orsolya


Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia

 

       bibliográfiák  » Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
    év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
    műfaj szerinti listázás »  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  2009: 33 tétel lapozás: 1-30 | 31-33

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Önálló kötetek

Szem a láncban: bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába Kolozsvár: Komp-press, 2009

Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent tudományos közlemények

Gyimesi Éva, Cs. A pajzán angyal. A szent és a profán Dsida Jenő költészetében Sas Péter (szerk.): Dsida Jenő emlékezete, Kolozsvár: Kriterion, 2009, 478–484. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Gerincoszlop. Dávid Gyula születésnapjára Dáné Tibor Kálmán, Deák Ferenc, Demény Péter (szerk.): Önzetlen pulpitus. Írások Dávid Gyula nyolcvanadik születésnapjára, Marosvásárhely: Mentor, 2009, 28–31. oldal

Gyimesi, Éva: Parallel Narratives István Berszán (ed.): Orientation in the Occurence, Cluj-Napoca: Komp-Press, 2009, 121–129. oldal

Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. A kórház mint műveleti terület Szabadság, 2009. jún. 15.

Gyimesi Éva, Cs. Mintaszerű együttműködés Szabadság, 2009. jún. 18.

Gyimesi Éva, Cs. Nemzeti és/vagy kozmopolita Szabadság, 2009. jún. 22.

Gyimesi Éva, Cs. Csoportos tiltakozás 1985-ben Szabadság, 2009. jún. 25.

Gyimesi Éva, Cs. Kérdőjelek a szabadságról (részlet a Szem a láncban megjelenni készülő kötetből) Szabadság, 2009. júl. 24.

Gyimesi Éva, Cs. A dokumentum (részlet a Szem a láncban megjelenni készülő kötetből) Szabadság, 2009. júl. 29.

Gyimesi Éva, Cs. A dokumentum [második rész] (részlet a Szem a láncban megjelenni készülő kötetből) Szabadság, 2009. júl. 30.

Gyimesi Éva, Cs. Lehallgatás – a kezdetektől Szabadság, 2009. aug. 4.

Gyimesi Éva, Cs. A rektor lehallgatása? Szabadság, 2009. aug. 13.

Gyimesi Éva, Cs. „A célszemély mozgása” Szabadság, 2009. aug. 21.

Gyimesi Éva, Cs. Húsz év után: kiskatonák – tűzkeresztségben Szabadság, 2009. szept. 1.

Gyimesi Éva, Cs. Igaz magyar – igaz román: húsz év után Szabadság, 2009. szept. 3.

Gyimesi Éva, Cs. Húsz év után: a miniszterhelyettes „beszervezése” Szabadság, 2009. szept. 11.

Gyimesi Éva, Cs. Bemutatkozott az orgona Szabadság, 2009. okt. 21.

Könyvismertetések, kritikák

Gyimesi Éva, Cs. Erdélyi gombiratok Ismertetett mű: [Keszeg Vilmos: Egy Hir adás a Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.] Témakör: Változó kor – változó nyelv, Korunk, 3. folyam. 20. évf. 2. sz. (2009. febr.)

Gyimesi Éva, Cs. Végső dolgokról Ismertetett mű: [Hubbes László: Látomások a végső dolgok bűvöletében. Az apokalipszis a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti kifejezésmódig. Mentor Kiadó, Mvhely, 2008.] Témakör: Kiállítótér, képtér, Korunk, 3. folyam. 20. évf. 9. sz. (2009. szept.)

Interjúk, beszélgetések, viták

Kőrössi P. József A mostani telihold mindig megvisel: interjú Cs.Gyimesi Évával Várad, 2009/5

Romániai független hivatkozások

Balázs Imre József Hungarian Literature from Romania between the Minor and Major Language Usage. In: Balázs Imre József: Avant-Garde andRepresentations of Communism in Hungarian Literature from Romania. Cluj-Napoca, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009, 19–38. oldal

Blénesi Éva Etnikai önazonosság, kulturális emlékezet, identitáspolitika = Uő.: Textust teremtő kontextus. Kolozsvár, Komp-Press, 2009, 205–290. oldal

Plainer Zsuzsa Színdarabból diskurzus Korunk, 3.évf., 11.sz., (2009 november), 24–32. oldal

Horvath, Franz Die Ungarischen Intellektuellen und die Securitate. Siebenbürger Zeitung, 7. Dezember 2009.

Magyarországi és külföldi recenziók, kritikák Cs.Gyimesi Éva munkáiról

Kenedi János Szem a láncban ÉS, 2009/39

Magyarországi független hivatkozások

Ekler Andrea „a vers értelme az élet értelme”: Kányádi Sándor lírája 1989–90 után. Bárka, 2009/1, 21. oldal

Lapis József Ismeretlen ének: halálalakzatok Kosztolányinál és Dsidánál Tiszatáj, 2009/1, 66. oldal

Parászka Boróka Ex libris (Ágoston Vilmos: A kisajátított tér) ÉS, 2009/8

Szepes Erika Gondolatok a paradigmaváltásról III. Megelőlegezett, megsokszorozódott nézőpontok, posztmodern praktikák a Szilágyi Domokos életmű de-, re-, kon- strukciójához Pannon Tükör, 14. évf., 2. sz., 2009. március–április, 68–73. oldal

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék