Szerkesztette: Csobán Endre Attila
Az anyaggyűjtésben részt vett: Demény Péter, Hevesi Zoltán István, Kónya Franciska, László Lilla, Nagy Zoltán, Székely Károly, Tőkés Orsolya


Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia

 

       bibliográfiák  » Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
    év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
    műfaj szerinti listázás »  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1982: 7 tétel lapozás: 1-7

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent tudományos közlemények

Gyimesi Éva, Cs. A műelemzés módszertanához Szabó Zoltán (szerk.): A szövegvizsgálat új útjai. Tanulmányok, Bukarest: Kriterion, 1982, 148–198. oldal

Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. Elméleti kérdések az irodalomkritikában Igaz Szó, XXX. évf. 1. sz. 1982, 77–82. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Úgy kell nekünk. [Cs.Gyimesi Éva cikke ... a vitaerkölcs ... másrészt nemzeti és egyetemes viszonyának megvilágításában túlemelkedik az Utunkban lezajlott Láng-Szőcs vitán, ezért tartjuk időszerűnek ...] Korunk, 1982/3, 204–207. oldal, művelődéstörténet, vita

Gyimesi Éva, Cs. A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig Utunk, XXXVII. évfolyam 19. (1749.) szám 1982. máj. 7, 1 és 4. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Elméleti alapok a romániai magyar irodalomtudományban NyIrK, 26:1–2 (1982), 15–25. oldal

Könyvismertetések, kritikák

Gyimesi Éva, Cs. Irodalom, elmélet, történetiség. Irodalomtörténet és nemzetiség. Ismertetett mű: [Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1981. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981.], Korunk, 1982/3, 173–175. oldal, irodalomtörténet és -kritika, kerekasztal

Gyimesi Éva, Cs. Villámvisszfényes arcmező Utunk, XXXVII. évfolyam 31. (1761.) szám, 1982. júl. 30, 2. oldal

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék