Szerkesztette: Csobán Endre Attila
Az anyaggyűjtésben részt vett: Demény Péter, Hevesi Zoltán István, Kónya Franciska, László Lilla, Nagy Zoltán, Székely Károly, Tőkés Orsolya


Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia

 

       bibliográfiák  » Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
    év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
    műfaj szerinti listázás »  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  689 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 661-689

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Önálló kötetek

Mindennapi nyelvünk Bukarest: Kriterion, 1975

Találkozás az egyszerivel: kísérlet mai líránk értelmezésére Bukarest: Kriterion, 1978

Teremtett világ: rendhagyó bevezetés az irodalomba Bukarest: Kriterion, 1983

Álom és értelem: Szilágyi Domokos lírai létértelmezése Bukarest: Kriterion, 1990

Gyöngy és homok: ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban Bukarest: Kriterion, 1992

Teremtett világ: rendhagyó bevezetés az irodalomba [Budapest]: Pátria Nyomda, 1992, (Pátria könyvek)

Honvágy a hazában: cikkek, tanulmányok, esszék Budapest: Pesti Szalon, 1993

Colloquium Transsylvanicum: értelmiségi önreflexiók Marosvásárhely: Mentor, 1998

Kritikai mozaik: kritikai esszék, tanulmányok. 1972–1998 Kolozsvár: Polis, 1999

Szem a láncban: bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába Kolozsvár: Komp-press, 2009

Szerkesztett kötetek

Múlt, jövő mezsgyéjén Kolozsvár: Dacia, 1980

A fájdalmasan vigasztaló / Szilágyi Domokos. Válogatott versek Kolozsvár: Dacia, 1991

Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent tudományos közlemények

Gyimesi Éva, Cs. Tudatformáló nyelvművelés Látóhatár, Kolozsvár: Dacia, 1973, 79–86. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A műelemzés módszertanához Szabó Zoltán (szerk.): A szövegvizsgálat új útjai. Tanulmányok, Bukarest: Kriterion, 1982, 148–198. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Vázlat egy szellemi kórképhez Füzi László et al. (szerk.): A századvég szellemi körképe, Pécs: Jelenkor, 1995, 73–86. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A pajzán angyal: a szent és a profán Dsida Jenő költészetében Pomogáts Béla (szerk.): Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest: Nap Kiadó, 2001, 378–385. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Helyzet és helyzettudat. Előadás Molnár Gusztáv (szerk.): Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai 1985–1989, Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2004, 206–214. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A pajzán angyal. A szent és a profán Dsida Jenő költészetében Sas Péter (szerk.): Dsida Jenő emlékezete, Kolozsvár: Kriterion, 2009, 478–484. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Nem vagyunk a magunkéi Lehet – Nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987), s. a. r. Cseke Péter, szerk. LÁNG Zsolt, Marosvásárhely: Mentor, 1995, 35–45. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A mérték bennünk van A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére. Életmű-bibliográfia, Szombathely: Savaria University Press, 2006, 145–154. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Gerincoszlop. Dávid Gyula születésnapjára Dáné Tibor Kálmán, Deák Ferenc, Demény Péter (szerk.): Önzetlen pulpitus. Írások Dávid Gyula nyolcvanadik születésnapjára, Marosvásárhely: Mentor, 2009, 28–31. oldal

Gyimesi, Éva: Parallel Narratives István Berszán (ed.): Orientation in the Occurence, Cluj-Napoca: Komp-Press, 2009, 121–129. oldal

Gyimesi Éva, Cs. „Amikor megfordul velünk a világ.” A Hívó Szó és a Vándor idő: emlékezések, dokumentumok. 1989. december 23.– 1990. április-május. Szerk. Kántor Lajos, Komp-Press: Kolozsvár Társaság, 2010, 22–25. oldal

Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. Miről álmodik a lány? Dolgozó Nő, 1968. október, 18. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Ősi várás Dolgozó Nő, 1969. február, 11. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Szavak társadalma Művelődés, 1969. XXII. évf. 3 sz, 51–52. oldal

Cseke Éva: Az a bizonyos lé Dolgozó Nő, 1970. január, 27. oldal

Cseke Éva: Kezelésre szorul Dolgozó Nő, 1970. február, 37. oldal

Cseke Éva: Nem úgy írjuk, ahogy ejtjük Dolgozó Nő, 1970. március, 45. oldal

Cseke Éva: Ne tévesszük össze Dolgozó Nő, 1970. április, 37. oldal

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék