2004: 19 tétel

Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent tudományos közlemények

Gyimesi Éva, Cs. Helyzet és helyzettudat. Előadás Molnár Gusztáv (szerk.): Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai 1985–1989, Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2004, 206–214. oldal

Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. A hazát csak részvéttel... [Népszabadság, 2004. nov. 27.] A Hét, 2004. dec. 2.

Gyimesi Éva, Cs. „Lángsírba velszi bárd?” Szabadság, 2004. dec. 2.

Romániai recenziók, kritikák Cs.Gyimesi Éva munkáiról

Fábián Ernő Megjegyzések a Gyöngy és homok margójára. [Molnár Gusztáv megjegyzése szerint „az 1987. február 7-i bukaresti házkutatás során a Limes teljes anyagával együtt elkobozták. Másodpéldánya elveszett.” Molnár Gusztáv: Transzcendens remény: a Limes-kör dokumentumai 1988–1989. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2004, 109. oldal

Romániai független hivatkozások

Balázs Imre József A transzszilvanizmus és a dugó Látó, 2004/3, 63–70. oldal

Szabó Róbert Csaba A referencialitás kérdése Szőcs Géza költészetében Korunk, 3. folyam, XV/5., 2004. május

Ungvári Zrínyi Ildikó Látványolvasás: színházi tanulmányok. Kolozsvár, Komp-Press, 2004 , 42, 44. oldal

Vallasek Júlia Elváltozott világ: az erdélyi magyar irodalom 1940–44 között. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 , 31., 37. oldal

Zólya Andrea Csilla Transzközép szöveggenerátor. El(őre)tolt kánon. Kiindulópontok Székely Csaba paródiáinak értelmezéséhez Korunk, 3. folyam XV/10., 2004. október

Magyarországi független hivatkozások

Bertha Zoltán Hiánypótló monográfia. Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor Bárka, 2004/1, 141. oldal

Márkus Béla Bertha Zoltán Hitel, 2004/1

Lakner Lajos Kultusz, olvasás, identitás Literatúra, XXX.évf. 2.sz., 2004/2, 250. oldal

Bertha Zoltán Fekete-piros versek költője (Kányádi Sándor) Hitel, 2004/5

Nagy Gábor A szülőföld és az anyanyelv. (A nemzeti önazonosság keretei Kányádi Sándor költészetében) Forrás, 2004/5, 39. oldal

Vörös László A „röstellt” versek természetrajza: Kányádi Sándor pályakezdéséről Tiszatáj, 2004/5, 69. oldal

Pomogáts Béla Az idilltől a drámáig. Tiszatáj, 2004/5, 79. oldal

Balázs Imre József Ex libris (Szilágyi Domokos: Kortársunk, Arany János) ÉS, 2004/30

Demény Péter Egy szép fiatal nő ÉS, 2004/33

Vekerdi László Ilia Forrás, 2004/9, 50. oldal