689 tétel

Önálló kötetek

Mindennapi nyelvünk Bukarest: Kriterion, 1975

Találkozás az egyszerivel: kísérlet mai líránk értelmezésére Bukarest: Kriterion, 1978

Teremtett világ: rendhagyó bevezetés az irodalomba Bukarest: Kriterion, 1983

Álom és értelem: Szilágyi Domokos lírai létértelmezése Bukarest: Kriterion, 1990

Gyöngy és homok: ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban Bukarest: Kriterion, 1992

Teremtett világ: rendhagyó bevezetés az irodalomba [Budapest]: Pátria Nyomda, 1992, (Pátria könyvek)

Honvágy a hazában: cikkek, tanulmányok, esszék Budapest: Pesti Szalon, 1993

Colloquium Transsylvanicum: értelmiségi önreflexiók Marosvásárhely: Mentor, 1998

Kritikai mozaik: kritikai esszék, tanulmányok. 1972–1998 Kolozsvár: Polis, 1999

Szem a láncban: bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába Kolozsvár: Komp-press, 2009

Szerkesztett kötetek

Múlt, jövő mezsgyéjén Kolozsvár: Dacia, 1980

A fájdalmasan vigasztaló / Szilágyi Domokos. Válogatott versek Kolozsvár: Dacia, 1991

Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent tudományos közlemények

Gyimesi Éva, Cs. Tudatformáló nyelvművelés Látóhatár, Kolozsvár: Dacia, 1973, 79–86. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A műelemzés módszertanához Szabó Zoltán (szerk.): A szövegvizsgálat új útjai. Tanulmányok, Bukarest: Kriterion, 1982, 148–198. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Vázlat egy szellemi kórképhez Füzi László et al. (szerk.): A századvég szellemi körképe, Pécs: Jelenkor, 1995, 73–86. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A pajzán angyal: a szent és a profán Dsida Jenő költészetében Pomogáts Béla (szerk.): Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest: Nap Kiadó, 2001, 378–385. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Helyzet és helyzettudat. Előadás Molnár Gusztáv (szerk.): Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai 1985–1989, Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2004, 206–214. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A pajzán angyal. A szent és a profán Dsida Jenő költészetében Sas Péter (szerk.): Dsida Jenő emlékezete, Kolozsvár: Kriterion, 2009, 478–484. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Nem vagyunk a magunkéi Lehet – Nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987), s. a. r. Cseke Péter, szerk. LÁNG Zsolt, Marosvásárhely: Mentor, 1995, 35–45. oldal

Gyimesi Éva, Cs. A mérték bennünk van A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére. Életmű-bibliográfia, Szombathely: Savaria University Press, 2006, 145–154. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Gerincoszlop. Dávid Gyula születésnapjára Dáné Tibor Kálmán, Deák Ferenc, Demény Péter (szerk.): Önzetlen pulpitus. Írások Dávid Gyula nyolcvanadik születésnapjára, Marosvásárhely: Mentor, 2009, 28–31. oldal

Gyimesi, Éva: Parallel Narratives István Berszán (ed.): Orientation in the Occurence, Cluj-Napoca: Komp-Press, 2009, 121–129. oldal

Gyimesi Éva, Cs. „Amikor megfordul velünk a világ.” A Hívó Szó és a Vándor idő: emlékezések, dokumentumok. 1989. december 23.– 1990. április-május. Szerk. Kántor Lajos, Komp-Press: Kolozsvár Társaság, 2010, 22–25. oldal

Tudományos közlemények, esszék, cikkek

Gyimesi Éva, Cs. Miről álmodik a lány? Dolgozó Nő, 1968. október, 18. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Ősi várás Dolgozó Nő, 1969. február, 11. oldal

Gyimesi Éva, Cs. Szavak társadalma Művelődés, 1969. XXII. évf. 3 sz, 51–52. oldal

Cseke Éva: Az a bizonyos lé Dolgozó Nő, 1970. január, 27. oldal

Cseke Éva: Kezelésre szorul Dolgozó Nő, 1970. február, 37. oldal

Cseke Éva: Nem úgy írjuk, ahogy ejtjük Dolgozó Nő, 1970. március, 45. oldal

Cseke Éva: Ne tévesszük össze Dolgozó Nő, 1970. április, 37. oldal