Szerkesztette: Csobán Endre Attila
Az anyaggyűjtésben részt vett: Demény Péter, Hevesi Zoltán István, Kónya Franciska, László Lilla, Nagy Zoltán, Székely Károly, Tőkés Orsolya


Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia

 

       bibliográfiák  » Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
    év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
    műfaj szerinti listázás »  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  689 tétel lapozás: 1-30 ... 631-660 | 661-689

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Magyarországi független hivatkozások

Bertha Zoltán Szilágyi Domokos-emlékkiadványok a szatmári szülőföldön Forrás, 2006/12, 119–123. oldal

Bertha Zoltán A nagykorúsodás elméleti útjai. Végh Balázs Béla: Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban Hitel, 2006/12, 121. oldal

Fekete Károly Irodalom és közélet Makkai Sándor munkásságában. (Honvágy a hazában) Lícium Médiaportál, 2007/2

Gereben István Két előkészített diplomáciai küldetés ÉS, 2007/8

Márkus Béla Véget nem érő vészkorszakok. Sütő András: Létvégi hajrában Hitel, 2007/2, 162. oldal

Nagy Ibolya, Cs. Egy vita margójára: Sütő András és A Hét Hitel, 2007/2, 179. oldal

Ménesi Gábor Kívülállás vagy benne levés? Beszélgetés Elek Tiborral Új Forrás, 2007/5

Bertha A. Zoltán „…hogy kitudódjék a világ”: a hetvenéves Lászlóffy Aladárról Hitel, 2007/9, 5. oldal

Czirják Árpád Gondolatok egy könyvtárban. Tamási Áron színházát kutatván Új Forrás, 2008/3

Egry Gábor Az erdélyiség „színeváltozása.”: kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940–1944. Budapest, Napvilág, 2008 , 10. oldal

Pécsi Györgyi Az értelmezés zavara: rendhagyó bevezető Szilágyi Domokos „átláthatatlan” költészetének olvasásához Forrás, 2008/6, 19. oldal

Ekler Andrea „a vers értelme az élet értelme”: Kányádi Sándor lírája 1989–90 után. Bárka, 2009/1, 21. oldal

Lapis József Ismeretlen ének: halálalakzatok Kosztolányinál és Dsidánál Tiszatáj, 2009/1, 66. oldal

Parászka Boróka Ex libris (Ágoston Vilmos: A kisajátított tér) ÉS, 2009/8

Szepes Erika Gondolatok a paradigmaváltásról III. Megelőlegezett, megsokszorozódott nézőpontok, posztmodern praktikák a Szilágyi Domokos életmű de-, re-, kon- strukciójához Pannon Tükör, 14. évf., 2. sz., 2009. március–április, 68–73. oldal

Szepesi Dóra Pályatükrök: húsz portré fiatal alkotókról Bárka, 2009/4, 103. oldal

Négykezes Erdélyről. Csiki László és Kántor Lajos levelezése ÉS, 2009/33

Gulyás József Legyen világosság! Hol tartunk húsz évvel a Dunagate után? ÉS, 2010/1

Kovács Flóra A mozgás és az (álom)tér Napút, 2010/1, 111.o. oldal, (Honvágy a hazában)

Papp Ágnes Klára A transztól a posztig: a rendszerváltás után indult erdélyi prózaírók Bárka, 2010/2

Vincze Ferenc Fiatal irodalomtörténészek, új tendenciák Transsylvaniában? Az 1990 után Romániában születő magyar nyelvű értekező próza leírásának problematikusságáról Bárka, 2010/2

Dávid Gyula Transzilvanizmus: mutatvány a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V. kötetéből Hitel, 2010/5, 105. oldal

Korpa Tamás Szilágyi Domokos nyelvszemlélete és a recepció ambivalenciái. https://www.korpatamas.eoldal.hu/cikkek/esszek_-kritikak/szilagyi-domokos-nyelvszemlelete-es-a-recepcio-ambivalenciai, 2010. május 2.

Hírek Cs. Gyimesi Éva tudományos előadásairól

Cs. Gyimesi Éva nagysikerű előadása New York-ban Szabadság, 1994. nov. 17.

Köllő Katalin A cenzúra mai formái és múltbeli kísértései Szabadság, 2001. szept. 28.

Irodalmi est Láng Gusztáv 70. születésnapjára Krónika, 2006. jún. 21.

[Kiss Bence] Láng Gusztáv 70 éves Szabadság, 2006. jún. 26.

Teológiai napok – dec. 14–15-én Szabadság, 2007. dec. 8.

Konferencia Dsida költészetéről Krónika, 2009. máj. 16.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék